В нашата интермодална транспортна услуга AVCO Logistics предлага транспортни услуги от врата до врата, като използва различни видове транспорт, които ще създадат добавена стойност и ще намалят разходите за нашите клиенти.

Интермодалният транспорт е методът за транспортиране на товара до повече от една точка с повече от един транспортен модел без каквото и да е действие върху товара при промяна на режимите на транспортиране.В рамките на интермодалния транспорт се използват специални ремаркета, които позволяват на продуктите да преминават директно от един транспортен модел на друг, без да е необходимо да ги сваляте от ремаркето.

Усъвършенствано оборудване

Голям автопарк и оборудване

Опитен екип