Ние също така предлагаме специфични за клиента решения в областта на проектния транспорт с нашия експертен персонал и силна агентска мрежа. Ние осигуряваме надеждна и изгодна услуга до желаната точка, като планираме тежки тонажи и обемисти товари с нашия професионален екип в съответствие с нуждите на нашите клиенти.

Ние се стремим да бъдем партньор за решения на нашите клиенти в проектния транспорт. Ние предлагаме транспортиране на рафинерии и съоръжения за преработка на горива, транспортиране на фабрики, електроцентрали и тръбопроводи, транспортиране на парни и газови турбини, транспортиране на тежки и извънгабаритни товари, решения за проекти до ключ и услуги за управление при високи стандарти за качество.

Усъвършенствано оборудване

Пълно и навреме

Достоен за доверие